Disclaimer

MedWeb Development Lab besteedt de uiterste aandacht aan het in opdracht correct vervaardigen van de de produkten die zij voert. Elk produkt wordt aan een uitvoerige testprocedure onderworpen en pas opgeleverd als een optimale stabiliteit en correct functioneren ervan is vastgesteld.


Niettemin aanvaardt MedWeb Development Lab geen enkele juridische of tuchtrechtelijke aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade, voortvloeiend uit het gebruik van deze produkten. Wel verbindt MedWeb zich aan de uiterste zorg en ondersteuning bij het onverwacht niet goed functioneren van de applicatie.

MedWeb NL
MedWeb is het platform voor de Nederlandse arts. U vindt er uiteenlopende informatie waaronder de vacaturebank voor artsen.
MedSchool
MedSchool verzorgt geaccrediteerde nascholingen voor artsen op internet. Cursisten bekijken uw presentaties online en maken een eindtoets, om de accreditatiepunten te behalen.
Zie MedSchool >
MedSpace
MedSpace is een roosterprogramma voor medisch specialistische vakgroepen.
Zie MedSpace >